พระกริ่ง รด. เจ้าคุณนร พระนาม อันหมายถึง "การปราศจากซึ่งภยันตรายทั้งปวง"

 พระกริ่งสมเด็จนิโรคันตรายชัยวัฒน์

(พระกริ่ง รด.) ปี๒๕๑๓ 

ท่านเจ้าคุณนรฯ อธิษฐานจิต หมายเลข ๒๔๙เขียนโดย ธีรพงษ์ ( RARE ITEM99 ADMIN )
วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2556 

          เนื้อหาที่จะกล่าวเป็นประเด็นสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกันกับ พระกริ่งรักษาดินแดนองค์ดังกล่าวนี้สรุปมาโดยความคิดเห็นส่วนตัวจากที่ได้ศึกษาค้นคว้า อ้างอิงจากที่มาต่างๆที่สามารถค้นหาได้ทั่วไปครับแต่ยังไม่มีการรวมเนื้อหาไว้แบบสมบูรณ์ แอดมินมีความประทับใจในเรื่องราวของที่มาที่ไปประวัติศาตร์ของพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัตน์ 


พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัตน์  

พระนาม อันหมายถึง "การปราศจากซึ่งภยันตรายทั้งปวง" 

พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัตน์  เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะอย่างสุโขทัย


ในสมัยรัชกาลที่4 ทรงโปรดเกล้าให้มีการหล่อ พระนิรันตรายขึ้นใหม่โดยหล่อครอบ

พระนิรันตรายองค์เก่าไว้ภายในองค์ใหม่ ซึ่งพระนิรันตรายหมายถึง ปราศจากอันตรายทั้งปวง 


ในสมัยรัชกาลที่6

ในสมัยรัชกาลที่9


พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัตน์  เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ สร้างตามอย่างตำราพุทธไชยปราการในสมัยโบราณ

ซึ่งว่ากันว่าจะต้องมีพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัตน์จตุรทิศ หรือ "พระพุทธรูปสี่มุมเมือง" ซึ่งมีอยู่ 4 องค์ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องขอบขัณฑสีมาทั้งสี่ทิศ 


          โดยการสร้างพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศนั้นเป็นการสร้างพระพุทธรูปแบบ "จตุรพุทธปราการ" กล่าวคือเป็นการนำเอาวัดหรือพระพุทธรูปเป็นปราการทั้งสี่ด้าน เพื่อปกป้องภยันตรายจากอริราชศัตรู ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย เสริมสร้างดวงชะตาแก่บ้านเมืองและคุ้มครองพสกนิกรทั้งมวลให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข

ขายของมือ2 ขายของสะสม RAREITEM99 rare item99 ขายสินค้ามือสอง เเว่นตา นาฬิกา เสื้อผ้า พระเครื่อง 

อ้างอิงความรู้เพิ่มเติม 

1.พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ : พระพุทธรูปปกป้องบ้านเมืองด้วยพระราชหฤทัยร.9

www.silpa-mag.com : https://www.silpa-mag.com/history/article_15824

 
Copyright © 2018 rare item99
Design by | www.mis-itsupport.com