หลวงพ่อเดิม

รูปหล่อ หลวงพ่อเดิม รูปหล่อ อนุสรณ์ 40 ปี หลวงพ่อเดิม วัดหนองบัว นครสวรรค์ พ.ศ. 2534  








 




Copyright © 2018 rare item99
Design by | www.mis-itsupport.com