หลวงปู่เเหยม วัดโพธินายก จังหวัดนครนายก

 หลวงปู่เเหยม วัดโพธินายก จังหวัดนครนายก

เหรียญ ปี 2519

 เป็นเหรียญรุ่นแรกที่ออกโดยวัดโพธินายก

ปลุกเศกโดยหลวงพ่อไข 

วัตถุประสงค์เพื่อแจกให้แก่ญาติโยม

ที่มาร่วมบุญในการฉลองศาลาและสรงน้ำหลวงปู่ไข

 
Copyright © 2018 rare item99
Design by | www.mis-itsupport.com