พระรอดศรีจุฬา รุ่น1 เหรียญพระนิรันตราย เนื้อทองแดง รมดำ

พระรอดศรีจุฬา รุ่น1 เหรียญพระนิรันตราย เนื้อทองแดงรมดำ   
วัดศรีจุฬา จังหวัดนครนายก


 
Copyright © 2018 rare item99
Design by | www.mis-itsupport.com