หลวงพ่อขอม จ.สุพรรณบุรี ปี 2511

หลวงพ่อขอม จ.สุพรรณบุรี ปี 2511
หลวงพ่อขอม อพิโชภิกขุ หรือ พระครูอภัย ภาดาทร

วัดไผ่โรงวัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรบุรี ๒๕๑๑ ที่ระลึกในงานฉลองตราตั้งและพัด 
Copyright © 2018 rare item99
Design by | www.mis-itsupport.com